ŞİMDİ DENE

ORTAKLIK PROGRAMI ŞART VE KOŞULLAR

Bu Ortaklık Programı Şart ve Koşulları, mSpy ortağı olmak için başvuruda bulunduğunuz için mSpy ('mSpy' veya 'biz') ile sizin ('siz' veya 'Ortaklık') aranızdada yapılan Ortaklık Programı Çalışma Sözleşmesi ('Sözleşme') kapsamında sağlanmıştır. Bu Sözleşmedeki şart ve koşullar, my.bizzoffers.com ('Ortaklık Programı') üzerinden katılımınız için geçerlidir. Her Ortaklık Program teklifi ('bir''), mSpy veya üçüncü bir taraf (herhangi bir üçüncü taraf bir 'Müşteri') tarafından sunulan herhangi bir teklif için olabilir ve söz konusu Teklif için belirli bir web sitesine ('Program Web Sitesi') bağlanabilir.

Bu Ortaklık Programı Şart ve Koşulları, Ortaklık Programı ve mSpy yazılımına (bundan sonra - “Yazılım”) erişiminiz ve bu Programa bağlı olarak kullanmanız için geçerli olan şart ve koşulları belirler.

Ayrıca, her Teklif Ortaklık Programındaki sayfalarda ek şartlar ve koşullar içerebilir ve bu Sözleşmenin bir parçası olarak dahil edilir. Bir başvuru göndererek veya bir Teklife bulunarak, bu Sözleşmenin tüm şart ve koşullarını kabul etmiş olursunuz.

 1. Ortaklık Programına Kayıt

  Web sitemizden bir Ortaklık Programı başvurusu yapmalısınız. Bir ortak olmak için uygulamayı doğru bir şekilde tamamlamalısınız (gelecekte güncellemeleri bize bildiriniz) ve gerçek kimliğinizi veya iletişim bilgilerinizi maskelemek için herhangi bir takma ad veya başka bir araç kullanmamalısınız. Başvurunuzu inceledikten sonra genellikle iki (2) iş günü içinde Ortaklık Programına kabul veya reddedilmeniz konusunda sizi bilgilendireceğiz. Başvurunuzu herhangi bir nedenle kendi takdirimize bağlı olarak kabul edebilir veya reddedebiliriz.

 2. Tarafların Yükümlülükleri

  Sizi bir ortak olarak kabul etmemize ve bu Sözleşmenin şart ve koşullarına uymaya devam etmenize bağlı olarak mSpy aşağıdakileri kabul eder:

  1. Program Web Sitesine ve/veya diğer yaratıcı materyallere (toplu olarak, ') Ortaklık Programı grafik ve metinsel bağlantılarıyla size yardımcı olacağız. Size ait olan veya tarafınızca kontrol edilen web sitelerinizde, tarafınızdan gönderilen ve sizden gelen ve çevrimiçi reklamlarda (toplu olarak, 'Medya') açıkça tanımlayabileceğiniz e-postalarda gösterebilirsiniz. Bağlantılar sizi Ortaklık Programımızın bir üyesi olarak tanımlayacak ve Medya'nızdan Program Web Sitesine bir bağlantı kuracaktır.
  2. Her bir Başarılı İşlem için Ortaklara ödeme yapacağız ('Komisyon'). 'Başarılı İşlem', (i) Program Web Sitesine Bağlantı yoluyla Program Bağlantısına erişen, Bağlantının Program Web Sitesine en son bağlanan bağlantı olduğu, (ii) robot, bilgisayar senaryosu veya diğer otomatik, sahtekar bir yöntem olarak ortaya çıkacak ve biray gibi davranan bilgisayar tarafından oluşturulan bir kullanıcı olmayan; (iii) önceden doldurulmuş alanlar kullanmayan (iv) izin verilen süre içerisinde bu işlem için gerekli tüm bilgileri tamamlayan mSpy ve (v) daha sonra mSpy tarafından sahte, eksik, niteliksiz veya kopya olacak şekilde belirlenmeyen.
  3. Hesabınızda 100 ABD Dolarından fazla olması koşuluyla, iki haftalık bekletme süresi dolduktan sonra size haftalık olarak kazanılan Komisyonları ödeyeceğiz. 100 $ 'ın altında bakiyeli hesaplar bir sonraki aya devredecek ve 100 $' a ulaşana kadar aylık olarak devam edecektir. Ödeme almaya hak kazanabilmek için bir ortak en az 5 satış gerçekleştirecektir. Ödemelerin ancak birikmiş beşinci satıştan sonra verilebilecektir. Daha sonra Başarılı İşlem olma koşullarını yerine getirmediği belirlenen önceden ödenmiş herhangi bir Başarılı İşlemi hesabınızdan geri ödeme hakkımız saklıdır.
  4. Komisyon ödemeleri, mSpy’a bu tür fonlar sağlayan Müşterilere bağlıdır ve bu nedenle, mSpy’ın yalnızca Müşterilerden bu tür fonlar aldığı ölçüde Komisyon’a karşı sorumlu olacağını kabul edersiniz. mSpy Müşterilerden bu tür bir fon almadıysa herhangi bir Komisyon talebinden mSpy'ı muaf tutarsınız. Uzatma Ödemeleri, her bir ortakla yapılan kişisel anlaşma konusudur.
  5. mSpy, bu Sözleşme kapsamında ödenecek tüm Komisyonlar için Ortaklık adına otomatik olarak bir fatura oluşturacak ve bu faturaya dayanarak Ortağa ödemesini yapacak. Bağlantıların ve Başarılı Faaliyetlerin ve Komisyonların tespitlerinin tüm takibi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak mSpy tarafından yapılır. Ortaklığın, bir faturanın herhangi bir bölümünü iyi niyetle itiraz etmesi durumunda, Ortaklık, bu anlaşmazlığı mSpy'a fatura tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde yazılı olarak ve ayrıntılı olarak sunmalıdır. Ortaklık, burada belirtilen şekilde faturaya itiraz etmezse, Ortaklık, o faturaya dayanarak yapılan herhangi bir iddiadan geri alınamaz şekilde feragat ettiğini kabul eder. Ortaklık Bşarılı Faaliyetlerin izlemesi ve Ortaklık de bir tutarsızlık iddia etmesi durumunda, Ortaklık, mSpy’a, iştirakin raporunu, takvim ayının 30’undan sonraki üç (3) gün içinde ve mSpy’nin ve Ortaklığın bildirilen istatistiklerinin % 10’dan fazla değişmesi durumunda sunmalıdır. mSpy, Ortaklığın Başarılı Faaliyetlerini izlemek için genel kabul görmüş endüstri yöntemlerini kullandığını makul bir şekilde belirler, daha sonra mSpy ve Ortaklık bir uzlaşmaya sağlamak için iyi bir inanç çabası göstermeyi kabul eder. Taraflar bir uzlaşmaya sağmazlarsa, mSpy'ın rakamları geçerli olacaktır.
  6. Ters İbrazlar ve İadeler. MSpy'ı doğru şekilde tanıtmanız şartıyla (bkz. Kurallar ve Kısıtlamalar ), % 1,5 oranında doğal bir geri ödeme oranı bekleyebilirsiniz. Ancak, kampanyanız mSpy’ı yanlış tanıtırsa veya müşterileri yanlış yönlendirirse, geri ödeme oranınız yükselebilir. Müşterilerin ortaya çıkan sorunları çözmesine veya geri ödeme taleplerini tartışmasına yardımcı olarak geri ödeme oranlarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Anlaşmazlık veya kredi kartı sahtekarlığı nedeniyle işlemin tersine çevrilmesi durumunda, söz konusu satıştan kazanılan komisyon için hesabınız borçlandırılır. Kendi takdirimize bağlı olarak, yüksek geri ödeme ve iadesi olan ortaklıklara ödeme yapmamayı seçebiliriz.
  7. Etkin olmayan bağlı hesaplar, bakiyeleri 99,00 dolara eşit veya daha düşük ise sistemimizden kapatılır. Terk edilmiş bir ortaklık hesabı, son iki yıl boyunca yeni satış yapmamış herhangi bir hesap olarak tanımlanır.
  8. İşbu Anlaşma’daki mSpy veya Ortaklık ile mSpy arasındaki herhangi bir anlaşma nedeniyle ödenmemiş bir bakiyesi varsa, Ortaklık mSpy’ın bu kapsamda Ortaklığa ödenecek mSpy’den kaynaklanan tutarları azaltayabileceğini kabul eder.

  Ortak Programı ayrıca şunları kabul eder:

  1. Medyanızla ilgili veya bunlarla bağlantılı tüm içeriğin geliştirilmesi, işletilmesi ve bakımı ile tüm içeriğinin sorumluluğu.
  2. Kullanıcıların Yazılım uygulamasını kullanmasını kontrol edin ve izleyin. Bu tür bir kullanımdan mSpy sorumlu tutulamaz. Yazılımın yasal olarak kullanılması Ortaklık riski ve sorumluluğu altındadır.
  3. Medyanıza gönderilen ya da Ortaklık Programıyla bağlantılı olarak kullanılan tüm malzemelerin (i) yasadışı olmadığından, (ii) üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını veya kişisel haklarını ihlal etmediğinden ve (iii) zararlı, tehdit edici, küçük düşürücü, müstehcen, cinsel içerikli, taciz edici, şiddeti teşvik eden, ayrımcılığı teşvik eden (cinsiyet, din, ırk, etnik köken, sakatlık veya yaş temelli olsun) herhangi bir materyale, yasa dışı faaliyetleri (gambling gibi) teşvik eder, küfür içermediklerinden veya mSpy’ın size sakıncalı olduğunu (toplu olarak, “İtiraz Edilebilir İçerik”) bildirdiği materyalleri içermediklerinden veya bağlantı vermediklerinden emin olun.
  4. Burada açıkça izin verilen durumlar dışında, mSpy veya Müşteri veya ürün veya hizmetlerle ilgili hiçbir beyan, garanti veya diğer beyanda bulunmayın.
  5. Medyanızın, Program Web Sitesinin görünümünü kopyalamadığından veya bunlara benzememesinden emin olun veya Medyanızın, bizden önceden yazılı izin alınmadan, mSpy veya Müşteriler veya Program Web Sitesinin bir parçası tarafından onaylandığı izlenimini yaratın.
  6. İşbu Anlaşma kapsamındaki tüm (i) yükümlülüklere, gereksinimlere ve kısıtlamalara ve (ii) işinize, medyanıza veya Bağlantıları kullanımınıza ilişkin kanun, kural ve düzenlemelere uyun.
  7. E-posta sağlayıcıları, sosyal ağ hizmetleri ve reklam ağları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ortaklık Programı ile bağlantılı olarak Ortaklık tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin şartlarına, koşullarına, kılavuzlarına ve politikalarına uyun.
  8. Kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilginin toplanmasından önce de dahil olmak üzere son kullanıcılara her zaman belirgin bir şekilde posta gönderin ve bunları bulunur hale gitirin. Her türlü bilgi toplama, kullanma ve paylaşma uygulamalarını açık bir şekilde ve eksiksiz olarak açıklayan ve toplanmayı sağlamak da dahil olmak üzere tüm uygulama yasalarına uygun bir gizlilik politikası Ortaklık Programı ile bağlantılı olarak bu tür kişisel tanımlanabilir bilgilerin ve mSpy ve Müşterilerin tarafından amaçlandığı şekilde kullanılmak üzere mSpy ve Müşterilere bu tür kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin sağlanmaktadır.
  9. Her zaman belirgin bir şekilde son kullanıcılara, mSpy veya Müşteri tarafından belirtilen Teklif ile veya bu Tekliflerle ilgili yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde ilgili şartlar ve koşulları postalayın ve kullanılabilir duruma getirin.
  10. mSpy reklamlarını herhangi bir çevrimiçi açık artırma platformuna (örneğin, eBay, Amazon, vb.) yerleştirmediğinizden emin olun.

  Aşağıdaki programa özel şartlar, aşağıda belirtilen promosyon programlarına uygulanır:

  1. E-posta Kampanyaları. Tüm e-posta kampanyaları için, Ortaklık, mSpy’ın Teklifler bölümünden 'Önleme Listesini' indirmelidir. Ortaklık, Önleme Listesinde görünen girişleri kaldırarak e-posta listesine filtre uygular ve yalnızca e-posta listelerinde kalan adreslere e-posta gönderir. mSpy, tüm Bağlantılarda bir çıkış yöntemi sunacaktır, ancak herhangi bir çıkış isteğinin doğrudan Ortaklığa gelmesi durumunda, Ortaklık, hemen onları [email protected] adresinden mSpy'ye iletecektir. Ortaklığın Bağlantıları içeren e-postaları, geçerli yasaların gerektirdiği durumlar dışında, Bağlantılar dışındaki hiçbir içeriği içermeyebilir.
  2. Ortaklık, Önleme Listesini indiremeyen ve e-postaları cevapvermeden önce veritabanındaki tüm e-postaları kaldırmadaki başarısızlığın Komisyon stopajına, Ortaklık Programının tamamı veya bir kısmından kaldırılmasına veya askıya alınmasına, muhtemel yasal işlemlere ve işbu Sözleşme ve mSpy'ye uygun olan diğer hak veya çözümlere yol açabileceğini kabul eder. İşbu Anlaşmaya göre Ortaklık ayrıca, mSpy ağı üzerinden oluşturulan herhangi bir Önleme dosyasına posta yoluyla posta göndermeyecek veya pazarlamayacağını kabul eder ve bunun yapılması, Komisyon'un stopajına, Ortaklık Programından çıkarılmasına veya askıya alınmasına, olası yasal işlemlere ve mSpy'a sunulan diğer haklara veya çözümlere yol açabileceğini kabul eder.

  3. Reklam kampanyaları. mSpy tarafından yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça hiçbir Bağlantı, sohbet odaları veya bülten panoları ile ilişkilendirilemez veya konumlandırılamaz. Ortaklık Programı için kullanılan pop-up'lar, pencerenin başlık çubuğunda sunulan Ortaklık olarak açıkça tanımlanmalı ve Ortaklık tarafından kullanılan herhangi bir müşteri tarafı reklam sunumu yazılımı, yalnızca işlev bir son kullanıcının bilgisayarına kurulduysa Yazılımın kurulumu son kullanıcılara kurulumdan önce açık bir şekilde açıklanmıştır, kurulum onaylı ve anlaşılır bir şekilde ingilizce son kullanıcı lisans sözleşmesine göre yapılır ve yazılım genel kabul görmüş yöntemlere göre kolayca kaldırılabilir.
  4. Yasal nedenlerden dolayı mSpy'ı 'aldatanı yakala' çözümü (veya benzeri) olarak tanıtmaktan kaçınmalıyız. Buna uymak için ortaklıkların mSpy'ı 'aldatan yakalama' çözümü (veya benzeri) olarak tanıtmaları yasaktır. Sitelerin tanıtımını yapmaktan kaçınmalı veya kaldırmalısınız ya da sitenin aşağıdaki sorumluluk reddi hakkına sahip olduğunuzdan emin olun: Sorumluluk reddi: mSpy Yazılımı yalnızca yasal olarak kullanılır. mSpy Yazılımının başka hiçbir kullanımı mSpy tarafından desteklenmemektedir. Kullanıcının izleme hakkına sahip olmadığı herhangi bir cihaza mSpy Yazılımı gibi bir takip Yazılımı kurmak geçerli yasaların ihlalidir. Yasa genellikle, izlenen bir cihazın sahiplerine bildirilmesini gerektirir. mSpy, mSpy.com dışındaki web sitesinde açıklanan Yazılımın diğer kullanım şekillerinden sorumlu değildir.
  5. Ortaklık Ağı Kampanyaları. Ortaklar, kendi ortaklık ağlarını koruyan tüm Ortaklık'larda, Ortaklık Ağının (her biri bir 'Üçüncü taraf Ortaklık') bu iştiraklerinin erişimi ve kullanımı için Bağlantıları ortaklık ağına ('Network') yerleştirmeyi kabul eder. Ortaklar, herhangi bir Üçüncü Taraf Ortağı'nın Bağlantıları herhangi bir şekilde değiştirmesini kesinlikle yasaklayacağını kabul eder. Ortaklar, Ağını en yüksek endüstri standartlarına göre korumayı kabul eder. Ortaklar web sitesi veya iş modeli Uygunsuz İçerik bulunan bir Üçüncü Taraf Ortaklık olmak için herhangi bir tarafı izin vermeyecektir. Tüm Üçüncü Şahıs Ortaklıkları, Ortaklar ile iyi ilişki içerisinde olmalıdır. Ortaklık, tüm Üçüncü Şahıs Ortaklıkların, Ortaklıklara erişmeden önce bu Anlaşmayı doğrulanabilir yollarla olumlu bir şekilde kabul etmelerini istemeli ve onaylamalıdır. Ortaklık, bu Anlaşmanın şartlarını ve koşullarını ihlal eden herhangi bir eylemde bulunan ya da makul bir şekilde beklenebilecek Üçüncü Taraf Ortakları derhal fesheder. Her iki tarafın da bir Üçüncü Şahıs Ortak tarafından Ortaklıkla ilgili herhangi bir yanlışlıktan şüphelenmesi durumunda, Ortaklık bu tür bir Üçüncü Taraf Ortaklık için kimliğini ve iletişim bilgilerini derhal ifşa edecektir. Ortaklık, herhangi bir Üçüncü Taraf Ortaklık Programından derhal kaldıracak ve mSpy'dan yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, Ağdaki gelecekte mSpy Tekliflerine erişimini sona erdirecektir. MSpy, bir Üçüncü Taraf Ortaklık için tüm doğru ve eksiksiz iletişim bilgileri sağlanmadıkça ve bu Üçüncü Taraf Ortaklık, bu Anlaşmayı mSpy tarafından kaydedilen olumlu bir şekilde kabul etmediyse, Ortaklık, herhangi bir Üçüncü Taraf Ortaklığın tüm eylemlerinden veya eksikliklerinden sorumlu kalacaktır.
 3. Gizlilik

  İşbu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece veya mSpy'ın rızası dışında, bu Sözleşmenin şartları, ticari ve finansal bilgiler, müşteri ve satıcı listeleri ve bizimle ilgili fiyatlandırma ve satış bilgileri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm bilgiler kesinlikle gizli kalacaktır ve Ortaklık Programına katılımınız dışındadoğrudan veya dolaylı olarak kullanılamaz, bunun tek istisnası sadece bu tür herhangi bir bilgi, genel olarak sizden başka bir kaynak aracılığıyla bilinir veya kamuya açık olması kaydıyladır. Ortaklar, Ortaklık Programıyla rekabet eden bir hizmeti geliştirmek veya işletmek ya da başka bir tarafa aynı şekilde yardımcı olmak için Ortaklık Programdan elde edilen hiçbir bilgiyi kullanmayacaktır.

 4. Sınırlı Lisans ve Fikri Mülkiyet

  Medyayı yalnızca Ortaklık Programa katılan bir Katılımcı olarak tanımlamak ve Program Web Sitesi aracılığıyla satışların artırılmaya yardım etmek amacıyla Bağlantıları kullanma ve Web Sitemize yalnızca bu Sözleşme'nin şartlarına uygun olarak Bağlantılar aracılığıyla kullanma hakkı olmayan, devredilemez, iptal edilebilir bir hak veriyoruz.

  Bağlantıların veya mSpy grafiklerinin, oluşturma, kopya veya diğer malzemelerin türev çalışmalarını hiçbir şekilde değiştiremez, değişiklik yapamaz veya oluşturamazsınız. Bağlantıları yalnızca Ortaklık Programına üye olduğunuz ölçüde kullanma hakkına sahipsiniz. Lisansınızı istediğiniz zaman size yazılı bir bildirim vererek feshedebiliriz. Burada açıkça belirtilmediği sürece, işbu Sözleşmedeki hiçbir şey, mSpy'ın ticari markaları, hizmet markaları, telif hakları, patentler veya ticari sırlar hakkında herhangi bir hak vermeyi amaçlamamaktadır. MSpy'ın tazminat olmadan mSpy'a sunmayı seçtiğiniz herhangi bir öneri veya yorumu kullanabileceğini kabul edersiniz. İşbu Sözleşmede açıkça verilmeyen tüm haklar mSpy'a aittir.

 5. Sonlandırma

  İşbu Anlaşma, Ortaklık Programı başvurunuzu onayladığımız tarihte başlayacak ve daha sonra burada belirtildiği gibi sonlandırılıncaya kadar devam edecektir. Tüm Programların kopyalarını silerek Medya’nızdaki tüm Bağlantıları kaldırarak Ortaklık Programına katılımınızı istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Linkleri devre dışı bırakarak veya size yazılı bir bildirimde bulunarak, önceden veya önceden bildirimde bulunmaksızın uygun gördüğümüz herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle bir veya daha fazla Teklife veya bu Sözleşmeye katılımınızı sonlandırabiliriz. Herhangi bir sebepten dolayı bir veya daha fazla Teklife veya bu Sözleşmeye katılmanızın sona ermesi üzerine, tüm Bağlantıları, mSpy veya Müşteri fikri mülkiyetlerini tüm kullanımlarını derhal durduracak, kendinizi bu tür bir mSpy veya Müşteri bağlı kuruluşu olarak temsil etmekten vazgeçeceksiniz. Geçerli tahakkuk eden ödemeler, eylem nedenleri ve şartları gereğince fesihten kurtulma amaçlı olan tüm haklar fesihlerde geçerli olacaktır.

 6. Yasal Yollar

  İşbu Anlaşma uyarınca bize sunulan diğer tüm haklara ve çözümlere ek olarak mSpy, eğer (i) mSpy bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinizi belirler; (ii) mSpy, Ortaklık Programına katılımınızla ilgili olarak herhangi bir şikayet alır; veya (iii) herhangi bir Nitelikli Eylemin daha sonra bu Sözleşmede veya Ortaklık Programında belirtilen şartları yerine getirmediği tespit edilirse; Bağlantılarınız yoluyla gönderilen tüm işlemleri silme ve ödenmemiş Komisyonları durdurma veya hesabınıza ödenen Komisyonları geri alma hakkını saklı tutar. Komisyonların bu şekilde durdurulması veya dondurulması veya kazanılan Komisyonlar için geri ödeme yapılması, söz konusu komisyonların bu tür bir ihlal sonucu kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın olacaktır. İşbu Sözleşmenin maddi bir ihlali durumunda, mSpy kimliğinizi ve irtibat bilgilerinizi uygun yasa uygulayıcılara veya düzenleyici otoritelere veya eylemleriniz tarafından doğrudan zarar görmüş üçüncü taraflara açıklama hakkını saklı tutar.

 7. Spam Karşıtı Politikası

  Kesinlikle Gizlilik ve Elektronik İletişimi (EC Yönerge) Yönetmelikleri 2003'e uymak zorundasınız. ('Direktif'). Ortaklık Programı ile bağlantılı olarak gönderilen tüm e-postalar, uygun tarafın çıkış linkini içermelidir. Bazen aşağadakileri talep edebiliriz: e-postanızın son halini bağlant veya referans veren e-postalarınızı göndermeden önce mSpy temsilcinize göndererek ve mSpy temsilcinizden yazılı onay alarak üçüncü taraflara iletilebilirsiniz. E-postanın Yönergeye uygun olmasını sağlamak sadece sizin sorumluluğunuzdur. MSpy'ın Yönergeye uygunluk için e-postanızı onaylaması sizi yükümlülüklerinizden veya Direktife muhaf kılmayacağını ya da mSpy onanıyla yönergeye Uygun olduğunuza dair bir iddiada bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

 8. Dolandırıcılık

  Dolandırıcılık yapmak geçerli yasaları ihlal etmek, diğer ortaklıklara müdahale etmek veya Linkler veya Komisyonların oluşturulması yoluyla yapılan başvurularla ilgili bilgileri tahrif etmek veya Ortaklık Programa izinli erişiminizi aşmak için herhangi bir kişi, araç veya düzenleme kullanmanız kesinlikle yasaktır. Bu tür eylemler, Linkler aracılığıyla yapılan tıklama sayısını artırmak veya gerekli olan bilgileri tamamlamak, casus yazılım kullanmak, çalmak, çerez doldurmak ve diğer aldatıcı eylemleri veya tıklama sahtekarlığını kullanmak otomatik araçların kullanımını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. mSpy doladırıcılık faaliyet ile ilgili tüm tespitleri tamamen kendi takdirine bağlı olarak yapacaktır.

 9. Temsil ve Garantiler

  İşbu Sözleşmenin, hükümlerine uygun olarak uygulanabilecek yasal, geçerli ve bağlayıcı yükümlülüğünüzü oluşturduğunu ve bu Sözleşmeye girme yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt ediyorsunuz. İşbu Sözleşmenin diğer şart ve koşullarına tabi olarak, Mspy, mSpy'ın kendi ticari faaliyetlerine veya mSpy'nin tescilli ürünlerine veya hizmetlerine uygulanan herhangi bir yasayı, kuralı veya düzenlemeyi bilerek ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti eder.

 10. Değişiklikler

  İşbu Sözleşme kapsamında izin verilen herhangi bir bildirime ek olarak, herhangi bir zamanda size e-posta ile bildirimde bulunarak, bu Sözleşme'nin hüküm ve koşullarını değiştirebiliriz. Değişiklikler bu bildirimden on (10) iş günü sonra geçerli olacaktır. Değişiklikler sizin için kabul edilemez ise, bu Sözleşmeyi yalnızca on (10) iş günü içinde koşulsuz feshedebilirsiniz. Bu Ortaklık Programına, bir değişiklik bildirimi gönderildikten on (10) iş günü sonra katılmaya devam etmeniz, bu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Ek olarak, mSpy bir Teklif veya Linkin herhangi bir yönünü değiştirebilir, askıya alabilir, durdurabilir veya bir Linki ile bağlı etiket, metin, grafik veya afiş reklamı kaldırabilir, değiştirebilir ve herhangi değişik yapabilir. Ortaklar, Ortaklık Programının bir parçası olarak Ortklık tarafından kullanılan herhangi bir Link, grafik veya afiş reklamı kaldırmak, değiştirmek için mSpy'dan gelen herhangi bir talebi derhal yerine getirmeyi kabul eder.

 11. Karşılıklı Tazminat

  Ortaklık, mSpy and Müşterileri ve onların bağlı kuruluşlarını, ortaklarını ve lisans verenlerini, müdürlerini, memurlarını, çalışanlarını, sahiplerini ve tüm hak taleplerini, eylemlerini, taleplerini, yükümlülüklerini, zararlarını, tazminatlarını, yargılarını ve tazminatlarını tazmin etmeyi kabul eder. (i) İşbu Anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlali, (i) Ortaklığın buradaki herhangi bir temsili, garantisi, sözleşmesi, kısıtlanması veya yükümlülüğü dahil, (ii) herhangi bir suistimal, Ortaklık veya Ortakların makul kontrolü altında olan bir tarafça veya Ortaklık, Linkler, Teklifler veya mSpy veya Müşteri fikri mülkiyeti yoluyla Erişim elde etme veya (iii) içeriği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Medyanızla ilgili herhangi bir hak talebi Bu tür Medyada yer alan (Bağlantılar hariç) ortaklar kabul eder.

  Her türlü iddia, eylem, talep, yükümlülük, zarar, tazminat, mahkeme, uzlaşma, maliyet ve aleyhine Ortaklık ve iştirakleri, ortakları ve ilgili yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, mal sahiplerini ve acentelerini tazmin etmek masraflar (makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil), savunmayı ve elinde tutmayı kabul eder. Bu, mSpy'ın size linkleri vermeye yetkili olmadığını temel alır.

 12. Feragatler

  ORTAKLIK PROGRAMI VE LİNKLER, VE BAĞLANTISINDA SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLER, 'TEMEL OLDUĞUNDAN FİRMALAR İÇİN SAĞLANMAKTADIR. MSPY, BU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLENLERİN DIŞINDA TÜM GARANTİ, GELİŞTİRME VEYA TİCARİ GARANTİ BELGESİNE AİT AÇIK DURUMUNDA REDDEDER, BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN ŞUNLARI DAHİL ETMEKTEDİR, TİCARİ AMAÇLIĞA UYGUNLUK GARANTİLERİ, BİRLİKTE AMAÇLI OLMAYAN VE YANLIŞ GARANTİ VE SATIŞ, KULLANIM VEYA TİCARET ÜZERİNDEN GARANTİ VERMEZ. MSPY, ORTAKLARIN VEYA LİNKLERİN BAĞLIĞININ ÖZEL GEREKSİNİMLERİNİ VEYA ORTAKLIK PROGRAMIN VEYA LİNKLERİN ÇALIŞMASININ TAMAMEN HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLMASINA GARANTİ VERMEZ. MSPY, MÜŞTERİ VEYA ÜRÜN VEYA HİZMETLERİNİN HİÇBİR HUKUK VEYA SÖZLEŞMESİ İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR. MSPY, ORTAKLARIN HERHANGI BİR MİKTARI KAZANACAKLARININ GARANTİSİNİ VERMEMEKTEDİR.

 13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  HİÇBİR DURUMDA MSPY, LİNKLERİN HERHANGİ BİR NEDENLE KULLANILAMAMASI VEYA ÇALIŞMAMASI, PROGRAM WEB SİTELERİ, TEKNİK ARIZA, BİLGİSAYAR HATASI, YOLSUZLUK VEYA BİLGİ KAYBI, YA DA DİĞER YARALANMA, HASAR VEYA MSPY MAKUL KONTROLÜ DIŞINDA HERHANGİ BİR BOZULMA VEYA ÇALIŞAMAZLIKTAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA MSPY, DOLAYLI, KAZARA SONUÇSAL, KİŞİSEL YARALANMA / HAKSIZ ÖLÜM, KAR KAYBI VEYA İŞ FIRSATI KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ÖZEL VEYA ÖRNEK ZARARLAR İÇİN SORUMLU OLMAYACAKTIR. MSPY'NİN TÜM EYLEM NEDENLERİNDEN VE TÜM SORUMLULUK TEORİLERİNDEN BAĞLI KURULUŞA OLAN KÜMÜLATİF SORUMLULUĞU, BU İDDİADAN HEMEN ÖNCE ALTI (6) AY BOYUNCA KOMİSYONLARDA MSPY TARAFINDAN BAĞLI KURULUŞA ÖDENEN TUTARLARLA SINIRLI OLACAK VE BU TUTARLARI AŞMAYACAKTIR.

 14. Geçerli Kanun

  Bu Anlaşma, yürürlükteki yasalara tabidir ve ilgili mahkemelere göre yorumlanacaktır. Mahkemeler, bu Sözleşmeden doğabilecek veya bunlarla bağlantılı olabilecek herhangi bir iddia veya anlaşmazlığı çözmek için münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Farklı bölgelerden gelen satıcılar, yerel yasaların uygulanabilir olması durumunda yerel yasalara uygunluktan sorumludur. Satıcılar bu Anlaşmaya katılmadan önce yerel avukatlarına danışacaklardır. mSpy, bir Yetkili Satıcının kendi yetkisi dışındaki yasadışı sonuçlarından sorumlu değildir. Satıcılar bu Anlaşmaya kendi riskleri ve sorumlulukları dahilinde girebilirler.

 15. Çeşitli

  Ortaklar, işbu Anlaşmanın şartlarını uygulamak için mSpy tarafından yapılan tüm avukat giderlerinin ve masraflarının ödenmesinden sorumludur. İşbu Anlaşma, mSpy ve Ortaklık arasındaki konuyla ilgili tüm anlaşmayı içerir ve yazılı veya sözlü olan tüm önceki ve/veya çağdaş anlaşmaları geçersiz kılar. Ortaklık, mSpy'ın, 'tıkladığını' veya başka bir şekilde kabul edildiğini göstermemesine bakılmaksızın, bu Anlaşmayı değiştiren, çelişen veya tamamlayan herhangi bir Ortaklık ekleme siparişi veya çevrimiçi şart ve koşullara olmayacağını kabul eder. Ortaklık, mSpy'ın önceden yazılı izni olmadan bu Sözleşmenin tamamını veya bir bölümünü atayamaz. mSpy bu Sözleşmeyi istediği zaman Ortaklığa bildirerek atayabilir. Bu Anlaşma bağlayıcı olacak ve tarafların yasal temsilcilerinin, vereselerinin ve geçerli görevlerinin lehine fayda sağlayacaktır. Bölüm 3, 4 (b), 6, 7, 8, 12-15 ve tahakkuk eden ödeme yükümlülükleri, bu Sözleşmenin feshi halinde geçerli olacaktır. Yukarıdaki 'Değişiklikler' bölümünde belirtilenlerin dışında, bu Sözleşme her iki tarafın önceden yazılı izni olmadan değiştirilemez. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olarak tutulması durumunda, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri geçerli kalacaktır ve herhangi bir hükmün geçersiz kılınması, orijinal belgeyi koruyarak bu tür geçersizliği gidermek için gereken en az derecede değiştirilmiş sayılır. İşbu Anlaşma’nın her bir tarafı, bu Anlaşma’da ortaya çıkan tüm hususlarla ilgili olarak diğer tarafla ilişkili olarak bağımsız bir yüklenicidir. Buradaki hiçbir şey, taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim, dernek veya iş ilişkisi kurmayacak sayılmaz. Hiçbir işlem yapma veya buradaki hakların kullanılmasında herhangi bir gecikme, bu haklardan feragat etme niteliğinde değildir. Herhangi bir temerrüde veya ihlale ilişkin hiçbir feragat devam eden bir feragat veya başka bir ihlal veya temerrütten feragat sayılmaz.

  Ortaklık Programına başvurulduğunda bu Sözleşmeyi bütünüyle okuduğunuzu ve tüm şart ve koşullara uymayı kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşmeyle sınırlandırılmak istemiyorsanız, Ortaklık Programına başvuruda bulunmamanız gerekir. Bir kişi bir işletme adına bu Sözleşmeye erişiyorsa, bunu yaptığında, bu kişi bu tür işletmeyi bu Sözleşmeye bağlamak için yasal kapasiteye ve yetkiye sahip olduğunu gösterir.

  Bu Sözleşme en son 25 Mayıs 2018 revize edildi.