ŞİMDİ DENE

RESELLER PROGRAM TERMS & CONDITIONS

İşbu Bayi Programı Çalışma Sözleşmesi ( 'Sözleşme' ) mSpy ('mSpy' veya 'biz') ve siz ('siz' veya 'Bayi' ), mSpy ebeveyn kontrolü uygulamasının (“Ürün”) Bayisi olmak üzere bir başvuruda bulunan tarafınız tarafından yapılır ve girilir. İşu Sözleşmedeki şartlar ve koşullar, mSpy Bayi Programına katılımınız için geçerlidir ( 'Bayi Programı' ). Bir başvuru göndererek veya Bayi Programına katılarak, bu Sözleşmenin tüm şartlarını ve koşullarını kesinlikle kabul etmiş olursunuz.

 1. Bayi Programına Kayıt

  Web sitemizden bir Bayi Programı başvurusu sunmalısınız. Bayi olmak için uygulamayı doğru bir şekilde tamamlamanız (ve gelecekteki güncellemeleri bize bildirmeniz) ve gerçek kimliğinizi veya iletişim bilgilerinizi gizlemek için takma adları veya diğer araçları kullanmamanız gerekir. Başvurunuzu inceledikten sonra, genellikle iki (2) iş günü içinde, Bayi Programına kabul veya reddinizi bildiririz. Başvurunuzu herhangi bir nedenle kendi takdirimize bağlı olarak kabul edebiliriz veya reddedebiliriz.

 2. Tarafların Zorunlulukları

  Sizi bir satıcı olarak kabul etmemize ve bu Sözleşmenin şart ve koşullarına uymaya devam etmenize bağlı olarak mSpy aşağıdakileri kabul eder:

  1. mSpy URL Aktivasyon Bağlantıları, yaratıcı ve basılı materyaller, size ait olan veya kontrol edilen web sitelerinde, tarafınızdan gönderilen ve sizden geldiği ve çevrimiçi reklamlarda açıkça tanımladığı e-postalarda görüntüleyebileceğiniz ürün açıklamalarını size sunacağız.( 'Medya'). Aktivasyon Bağlantıları, Son Kullanıcılara karşılık gelen mSpy servislerine (“Teklif”) erişim sağlamaya hizmet edecektir.
  2. Bayi her Aktivasyon Bağlantısı için önceden mSpy'a ödeyecektir (“ön ödeme”). 'Aktivasyon Bağlantısı', bir e-posta gönderme formu açan benzersiz bir URL bağlantısı anlamına gelir. E-postasını gönderdikten sonra Son Kullanıcı gönderilen e-posta adresine mSpy kimlik bilgilerini alır. Kimlik bilgileri (giriş sayfasına bağlantı, giriş adı ve giriş şifresi) mSpy servislerine erişmek için kullanılacaktır. Her Aktivasyon Bağlantısı benzersizdir ve bir kez etkinleştirilebilir.
  3. Son Kullanıcı Desteği. mSpy, Son Kullanıcılara, mSpy hesaplarına eriştikten sonra destek sağlayacaktır. Bayi, Son Kullanıcıya en iyi şekilde desteklemekte serbesttir, ancak bunu yapmak zorunda değildir.
  4. Geri ödeme ve İadeler. Bir Son Kullanıcı, Bayidan geri ödeme isteğinde bulunursa, Bayi talebi yerine getirip getirmemeye karar verecektir. Bir geri ödeme isteğinin yerine getirilmesi durumunda mSpy ilgili Son Kullanıcının talebini ve e-postasını alacak ve mSpy hesabını devre dışı bırakacaktır. mSpy, satılan, iade edilen ve devre dışı bırakılan Aktivasyon Bağlantısını telafi etmek için Bayiye yeni bir Aktivasyon Bağlantısı sağlayacaktır.
  5. mSpy, listelenen Aktivasyon Bağlantıları türlerini (1, 3 veya 12 aylık abonelikler için), her Aktivasyon Bağlantısı türünün miktarını, fiyatlarını, ödenecek toplam tutarı ve ödeme bilgilerini içeren bir fatura sağlayacaktır. Fatura, gönderildikten sonraki 7 iş günü içinde ödenir.
  6. mSpy bu talimatlarıherhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar ve bu tür değişiklikler Bayiye yazılı olarak bildirilir.

  Bayi ayrıca şunları kabul eder:

  1. Medyanızla ilgili veya bunlarla bağlantılı tüm içeriğin geliştirilmesi, işletilmesi ve bakımı ile ilgili tüm sorumlulukları size aittir.
  2. Medya’nızda yayınlanan ya da Bayi Programıyla bağlantılı olarak kullanılan tüm malzemelerin (i) yasadışı olmadığından, (ii) üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya kişisel haklarını ihlal etmediğinden ve içermediklerinden veya (iii) zararlı, tehdit edici, küçük düşürücü, müstehcen, cinsel içeriği, taciz edici, şiddeti teşvik eden, ayrımcılığı teşvik eden (cinsiyet, din, ırk, etnik köken, milliyet, sakatlık veya yaşa dayalı) herhangi bir materyali yasa dışı faaliyetleri (gambling gibi) teşvik eden, küfür içeren veya başka türlü mSpy'ın size sakıncalı olduğunu (toplu olarak “Uyumsuz İçerik”) bildirdiği materyalleri içeren bir şey olmadığını beyan ve kabul eder.
  3. Burada kesinlikle izin verilen durumlar haricinde, mSpy veya Son Kullanıcı veya ürün veya hizmetleriyle ilgili hiçbir beyan, garanti veya başka beyanda bulunmayın.
  4. Medyanızın, Program Web Sitesinin görünümünü kopyalamadığından veya bunlara benzememesinden emin olun veya Medya'nın mSpy veya Son Kullanıcılar veya Program Web Sitesinin bir parçası tarafından bizden önceden yazılı izin alınmadan onaylandığı izlenimini yaratmayın.
  5. (İ) işbu Anlaşma kapsamındaki tüm zorunluluklara, gereksinimlere ve kısıtlamalara ve (ii) işinize, medyanıza veya Bağlantıları kullanımınıza ilişkin kanun, kural ve düzenlemelere uyun.
  6. E-posta sağlayıcıları, sosyal ağ hizmetleri ve reklam ağları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bayi tarafından Bayi Programı ile bağlantılı olarak kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin şartlarına, koşullarına, talimatlarına ve politikalarına uyun.
  7. Kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilginin toplanması dahil olmak üzere, son kullanıcılara her zaman belirgin bir şekilde e-posta gönderin ve bunları uygun kılın. Her türlü bilgi toplama, kullanma ve paylaşma uygulamalarını açık bir şekilde ve eksiksiz olarak açıklayan ve toplanmayı sağlamak da dahil olmak üzere tüm uygulama yasalarına uygun bir gizlilik politikası Bayi Programı ile bağlantılı olarak bu tür kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin ve mSpy ve Son Kullanıcıların amaçladığı şekilde kullanıldığından emin olun.
  8. Bayi, Ürün ve/veya mSpy Ticari Markasına zarar verecek şekilde herhangi bir değişiklik yapamaz, güncelleyemez, yükseltemez. Ürün ve/veya mSpy Ticari Markası, Bayi'nin eylemlerinden zarar görürse Bayi, meydana gelen tüm zararları mSpy'a finansal olarak tazmin edecektir.
  9. Bayi, mSpy’ın Ticari Markalarını, herhangi bir çevrimiçi arama motoru pazarlama kampanyasında, mSpy yazılı onayı olmadan kullanmayacaktır.
  10. Bayi, Bölgedeki geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere uyumu sağlar. Bayi, mSpy tarafından verilen lisans şartlarının Bölge'deki geçerli mevzuata uygun olduğunu beyan ve garanti eder.

  Aşağıdaki programa özel şartlar, aşağıda belirtilen promosyon programlarına uygulanır:

  1. Yasal nedenlerden dolayı mSpy'ı 'dolandırıcı yakalama' çözümü (veya benzeri) olarak tanıtmaktan kaçınmalıyız. Bayılara uymak için mSpy’ı “dolandırıcı yakalama” çözümü (veya benzeri) olarak tanıtmak yasaktır. Sitelerdeki reklamlardan kaçınmalı ve/veya kaldırmalısınız veya sitenin aşağıdaki yasal uyarıyı aldığından emin olmalısınız: Sorumluluk reddi: mSpy yazılımı, ebeveyn kontrolü, çalışanların cihazlarının izlenmesi (önceden izni alınmış) ve diğer amaçlar için oluşturulmuştur. mSpy yazılımının başka bir kullanımı mSpy tarafından desteklenmemektedir. mSpy, mSpy.com dışındaki sitelerde açıklanan yazılım kullanımının diğer yollarından sorumlu değildir.
 3. Gizlilik

  İşbu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece veya mSpy'ın rızası dışında, bu Sözleşmenin şartları, ticari ve finansal bilgiler, müşteri ve satıcı listeleri ve bizimle ilgili fiyatlandırma ve satış bilgileri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgilerin herhangi biri tarafından veya adına sağlanan iştiraklerimizden kesinlikle gizli kalacaktır ve Bayi Programına katılımınız dışında, yalnızca ve kapsamı dışında, doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamaz. Bu tür herhangi bir bilgi, genel olarak sizden başka bir kaynak aracılığıyla bilinir veya kamuya açıktır. Bayi, Bayi Programıyla rekabet eden bir hizmeti geliştirmek veya işletmek ya da başka bir tarafa aynı şekilde yardımcı olmak için Bayi Programdan elde edilen hiçbir bilgiyi kullanmayacaktır.

 4. Sınırlı Lisans ve Fikri Mülkiyet

  Bayi, “mSpy” adını yalnızca Ürünlerin satılması için bir ticari marka olarak kullanma hakkına sahiptir, ancak “mSpy” veya herhangi bir adını içeren herhangi bir şirketin veya ticari unvanın, ticari markanın veya alan benzer ad veya diğer mSpy Ticari Markaları adının tescili yasaktır. Bu zorunluluğun ihlal edilmesi durumunda, mSpy bunu maddi bir ihlal olarak kabul eder ve Bayi derhal mSpy'a bu tür tescil haklarını devreder veya atar ve mSpy'a verilen zararları öder. Bayi, mSpy'ın sahip olduğu Ürünü veya ticari markaları, mSpy'nin yazılı izni olmadan, bu Anlaşmaya tabi olarak yerine getirdiği olağan işlem sırasında gerekli olmadıkça, çoğaltmayacak ve kopyalamayacaktır. Bayi, Ürüne mSpy ile kararlaştırılan koşullar altında ve sadece mSpy tarafından belirlenen ticari marka altında satılacaktır. Bu yükümlülük, Bayi tarafından mSpy ile yaptığı anlaşmaya göre satılabilecek diğer tüm ürünler için geçerli olacaktır.

  mSpy, Bayi’ye, Ürünlerinin satılması için mSpy tarafından satılan ticari marka (lar) ile birlikte Bayiye kendi ticari markasını kullanma yetkisi verir.

  Bayinin Ürünlerin satış ve tanıtımında, reklam görüntülerinde, fuarlarda ve sergilerde kullanılan görüntülerin yanı sıra sözleşmesinde belirtilen diğer grafik öğelerinin satışında ve tanıtımında kullanılan tüm grafik öğeleri ve materyaller, mSpy'nın mevcut kurallarına uymalı ve Bayi önceden mSpy'a gönderilmelidir. Bu hükme rağmen, Ürün logosu ve logonun görüntüsünü hiçbir koşulda değiştirilmemelidir.

  mSpy, tüm fikri mülkiyet haklarına ve Ürünlere ilişkin diğer haklara sahiptir ve bu nedenle, Bayinin İşbu Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken şekilde Ürünleri yeniden satma konusunda sınırlı, münhasır olmayan bir hak verir. Bayi, bu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında hiçbir hakka sahip olmayacaktır. mSpy, Ürün ile ilgili olarak ortaya çıkacak tüm hakları, unvanları, çıkarları ve bununla ilgili olarak Bayinin yaptığı Ürünlerin ve Ürünle ilgili tüm malzemelerin herhangi bir modifikasyonunu veya geliştirmesini veya çevirisini elinde tutacaktır. Satıcı, buradaki sorumluluklarından dolayı Üründe herhangi bir hak elde etmeyecektir. Satıcı, mSpy’ın Ürün’deki haklarını kabul eder. Satıcı, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte veya sonrasında hiçbir zaman, mSpy’nin Ürünlere ilişkin hak ve başlıklarını veya geçerliliğini doğrudan veya dolaylı olarak itiraz edemez.

  Herhangi bir mSpy grafik, oluşturma, kopyalama veya diğer materyallerin türev çalışmalarını hiçbir şekilde değiştiremez ve değişiklik yapılmaz. Burada açıkça belirtilmediği sürece, işbu Sözleşmedeki hiçbir şey, mSpy'ın ticari markaları, hizmet markaları, telif hakları, patentler veya ticari sırlar hakkında herhangi bir hak vermeyi amaçlamamaktadır. MSpy'ın tazminat olmadan mSpy'a sunmayı seçtiğiniz öneri, yorum veya önerileri kullanabileceğini kabul edersiniz. Bu Sözleşmede açıkça verilmeyen tüm haklar mSpy'a aittir.

 5. Sonlandırma

  İşbu Sözleşme, Bayi Programı başvurunuzu onayladığımız tarihte başlayacak ve daha sonra burada belirtildiği gibi sonlandırılıncaya kadar devam edecektir. Aktivasyon Bağlantılarını Medyadan satmak için tüm Teklifleri kaldırarak, Aktivasyon Bağlantılarının tüm kopyalarını silerek, Satıcı Programına katılımınızı istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Aktivasyon Bağlantılarını devre dışı bırakarak veya size yazılı bir bildirimde bulunarak, bu Sözleşmeye katılımınızı herhangi bir zamanda ve önceden bildirmeksizin veya önceden bildirimde bulunmaksızın uygun gördüğümüz herhangi bir nedenle sona erdirebiliriz. Herhangi bir sebeple bu Sözleşmeye katılmanızın feshedilmesi durumunda, tüm Aktivasyon Bağlantılarını, tüm mSpy veya Son Kullanıcı fikri mülkiyetinin tüm kullanımlarını derhal durduracak ve sileceksiniz ve böyle bir kişi için mSpy veya Son Kullanıcı bayii olarak sizi temsil etmeyi bırakacaksınız. Geçerli tahakkuk eden ödemeler, eylem nedenleri ve şartları gereğince fesihten kurtulma amaçlı olan tüm haklar, fesihten kurtulacaktır.

 6. Yasal Yollar

  mSpy, bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinizi belirlerse(i), mSpy, hakkınızla ilgili herhangi bir şikayet alırsa(ii), bu Anlaşma kapsamında bize sunulan diğer haklara ve çözümlere ek olarak, mSpy, Aktivasyon Bağlantılarınız aracılığıyla gönderilen tüm kullanıcı hesaplarını silme hakkını saklı tutar. mSpy'ın bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinize makul bir şekilde inandığında Bayi Programına katılım(iii) veya mSpy ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerinizden herhangi birinin, daha sonra bu Sözleşmede veya Bayi Programında belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenir. İşbu Sözleşmenin maddi bir ihlali durumunda, mSpy kimliğinizi ve irtibat bilgilerinizi uygun yasa uygulayıcılara veya düzenleyici otoritelere veya eylemleriniz tarafından doğrudan zarar görmüş üçüncü taraflara açıklama hakkını saklı tutar.

 7. Spam Karşıtı Politika

  Yasal Gizlilik ve Elektronik İletişimler (EC Yönergesi) 2003 ('Direktif') Yönetmelikleri'ne kesinlikle uymalısınız. Bayi Programı ile bağlantılı olarak gönderilen tüm e-postalar, ilgili tarafın vazgeçme bağlantısını içermelidir. Bazen e-postanızın son halini mSpy temsilcinize göndererek ve mSpy’nizden mSpy’nizden yazılı bir onay almanızı talep edebiliriz, onay için gönderdiğiniz Bayi Program’a bağlantı veren veya referans veren e-postalarınızı göndermeden önce e-posta, e-posta üçüncü taraflara iletilebilir. E-postanın Yönergeye uygun olmasını sağlamak sadece sizin sorumluluğunuzdur. mSpy'ın Direktife uyum için e-postanızın onayına güvenmemeyi ya da mSpy'nın onayına dayanarak Yönergeye uygun olduğunuzu iddia etmemeyi kabul edersiniz.

 8. Dolandırıcılık

  Dolandırıcılık yapmak, geçerli yasaları ihlal etmek, diğer satıcılara müdahale etmek veya Linkler veya Komisyonların oluşturulması yoluyla yapılan başvurularla ilgili bilgileri tahrif etmek veya Bayiye izin verdiğiniz erişimi aşmak için herhangi bir kişi, araç, cihaz veya düzenleme kullanmanız kesinlikle Bayi Programında yasaktır.

 9. Temsil ve Garantiler

  İşbu Sözleşmenin, hükümlerine uygun olarak uygulanabilecek yasal, geçerli ve bağlayıcı yükümlülüğünüzü oluşturduğunu ve bu Sözleşmeye girme yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt ediyorsunuz. İşbu Sözleşmenin diğer şart ve koşullarına tabi olarak, mSpy, mSpy'ın kendi ticari faaliyetlerine veya mSpy'nin tescilli ürünlerine veya hizmetlerine uygulanan herhangi bir yasayı, kuralı veya düzenlemeyi bilerek ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti eder.

 10. Değişiklikler

  İşbu Sözleşme kapsamında verilmesine izin verilen herhangi bir bildirime ek olarak, herhangi bir zamanda size e-posta ile bildirimde bulunarak, bu Sözleşme'nin hüküm ve koşullarını değiştirebiliriz. Değişiklikler bu bildirimden on (10) iş günü sonra geçerli olacaktır. Değişiklikler sizin için kabul edilemez ise, bu Sözleşmeyi yalnızca on (10) iş günü içinde bu tür bir fesih hesabına ceza vermeden feshedebilirsiniz. Bir değişiklik bildiriminin yayınlanmasından on (10) iş günü sonra bu Bayi Programına katılmaya devam etmeniz, bu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Ek olarak, mSpy, Bayi Programının veya Etkinleştirme Bağlantısının herhangi bir özelliğini değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir veya Bayi Programına veya Etkinleştirme Bağlantısına bağlı etiket, metin, grafik veya afiş reklamı kaldırabilir ve değiştirebilir. Bayi, Bayi Programının bir parçası olarak Bayi tarafından kullanılan herhangi bir grafik veya afiş reklamı kaldırmak, değiştirmek veya herhangi değişiklik yapmak için mSpy'dan gelen herhangi bir talebi derhal yerine getirmeyi kabul eder.

 11. Bağımsız Soruşturma

  Bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve tüm şartlar ve koşulları kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Bayi Programına ve her Teklife katılma isteğini bağımsız olarak değerlendirdiniz ve bu Sözleşmede veya Bayi Programında belirtilenlerin dışında hiçbir temsil, garanti veya beyana güvenmiyorsunuz.

 12. Karşılıklı Tazminat

  Satıcı, mSpy ve Son Kullanıcıları ve bunların ortaklarını, iştiraklerini, satıcılarını ve lisans verenlerini, direktörlerini, memurlarını, çalışanlarını, sahiplerini ve acentelerini her türlü iddia, işlem, talep, borç, zarar, tazminat ile tazmin etmeyi, savunmayı ve elinde tutmayı kabul eder. (i) İşbu Anlaşma’nın burada belirtilen herhangi bir temsil, garanti, anlaşma, kısıtlama veya yükümlülüğü de dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde başarısızlığına veya ihlaline dayanan hükümler, uzlaştırmalar, masraflar (makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil), (ii) herhangi bir Bayi tarafından veya Bayi'nin makul kontrolü altındaki bir tarafça kötüye kullanılması veya Bayi, Aktivasyon Bağlantıları, Bayi Programı veya mSpy veya Son Kullanıcı fikri mülkiyetinden erişim sağlama veya (iii) Medya ile ilgili herhangi bir hak talebi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Bu tür Medya üzerinde bulunan içeriğini kabul eder.

  mSpy işbu vesile ile zararsız Bayi ve iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, bayilerini ve ilgili direktörlerini, görevlilerini, çalışanlarını, sahiplerini ve temsilcilerini her türlü talep, eylem, talep, yükümlülük, kayıp, zarar, yargı, uzlaşma ve masrafları (makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil)mSpy'ın size Bağlantı sağlama yetkisine sahip olmadığı iddiasına dayanarak karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve elinde bulundurmayı kabul eder.

 13. Feragatler

  BAYİ PROGRAMI VE LİNKLER, VE BAĞLANTISINDA SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLER, 'TEMEL OLDUĞUNDAN FİRMALAR İÇİN SAĞLANMAKTADIR. MSPY, İŞBU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLERİN DIŞINDA TÜM GARANTİ, GELİŞTİRME VEYA TİCARİ GARANTİ BELGESİNE AİT AÇIK DURUMUNDA REDDEDER, BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN, TİCARİ AMAÇLIĞA UYGUNLUK GARANTİLERİ, BİRLİKTE AMAÇLI OLMAYAN VE YANLIŞ GARANTİ VE SATIŞ, KULLANIM VEYA TİCARET ÜZERİNDEN GARANTİ VERMEZ.MSPY, ORTAMLARIN VEYA LİNKLERİN BAĞLIĞININ ÖZEL GEREKSİNİMLERİNİ VEYA BAYİ PROGRAMIN VEYA LİNKLERİN ÇALIŞMASININ TAMAMEN HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLMASI ÜZERİNDEN GARANTİ VERMEZ. MSPY, MÜŞTERİ VEYA ÜRÜN VEYA HİZMETLERİNİN HİÇBİR HUKUK VEYA SÖZLEŞMESİ İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR. MSPY, BAYİNİN TİCARİ BİR MİKTARI KAZANACAKLARINA GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

 14. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  HİÇBİR DURUMDA MSPY AKTİVASYON BAĞLANTILARI, PROGRAM WEB SİTELERİ, TEKNİK ARIZA, BİLGİSAYAR HATASI, YOLSUZLUK VEYA BİLGİ KAYBI, YA DA DİĞER YARALANMA, HASAR VEYA MSPY MAKUL KONTROLÜ DIŞINDA HER TÜRLÜ BOZULMASI HERHANGİ BİR KULLANILAMAMASI VEYA ÇALIŞAMAZLIĞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA MSPY, DOLAYLI, ARIZA, SONUÇSAL, KİŞİSEL YARALANMA/HAKSIZ ÖLÜM, KAR KAYBI VEYA İŞ FIRSATI KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ÖZEL VEYA ÖRNEK ZARARLAR İÇİN SORUMLU OLMAYACAKTIR. MSPY'NİN TÜM EYLEM NEDENLERİNDEN VE TÜM SORUMLULUK TEORİLERİNDEN SATICIYA OLAN KÜMÜLATİF SORUMLULUĞU, BU TALEPTEN HEMEN ÖNCE ALTI (6) AY BOYUNCA BAYİ TARAFINDAN MSPY'YE ÖDENEN TUTARLARLA SINIRLI OLACAK VE BU TUTARLARI AŞMAYACAKTIR.

 15. Geçerli Kanun

  Bu Anlaşma, yürürlükteki yasalara tabidir ve ilgili mahkemelere göre yorumlanacaktır. Mahkemeler, bu Sözleşmeden doğabilecek veya bunlarla bağlantılı olabilecek herhangi bir iddia veya anlaşmazlığı çözmek için münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Farklı bölgelerden gelen satıcılar, yerel yasaların uygulanabilir olması durumunda yerel yasalara uygunluktan sorumludur. Bayiler bu Sözleşmeye katılmadan önce yerel avukatlarına danışacaklardır. mSpy, bir Yetkili Satıcının kendi yetkisi dışındaki yasadışı sonuçlarından sorumlu değildir. Bayilar bu Sözleşmeye kendi riskleri ve sorumlulukları dahilinde girebilirler.

 16. Müteferrik

  Ortaklık, işbu Anlaşmanın şartlarını uygulamak için mSpy tarafından yapılan tüm avukat giderlerinin ve masraflarının ödenmesinden sorumludur. İşbu Sözleşme, mSpy ve Bayi arasındaki konuyla ilgili tüm anlaşmayı içerir ve yazılı veya sözlü olan tüm önceki ve/veya çağdaş anlaşmaları geçersiz kılar. Bayi, mSpy'ın, 'tıkladığını' veya başka bir şekilde kabul edildiğini göstermemesine bakılmaksızın, bu Anlaşmayı değiştiren, çelişen veya tamamlayan herhangi bir Bayi ekleme siparişi veya çevrimiçi şart ve koşullara olmayacağını kabul eder. Ortaklık, mSpy'ın önceden yazılı izni olmadan bu Sözleşmenin tamamını veya bir bölümünü atayamaz. mSpy bu Sözleşmeyi istediği zaman Bayiye bildirerek atayabilir. Bu Sözleşme bağlayıcı olacak ve tarafların yasal temsilcilerinin, vereselerinin ve geçerli görevlerinin lehine fayda sağlayacaktır. Bölüm 3, 4 (b), 6, 7, 8, 12-15 ve tahakkuk eden ödeme yükümlülükleri, bu Sözleşmenin feshi halinde geçerli olacaktır. Yukarıdaki 'Değişiklikler' bölümünde belirtilenlerin dışında, bu Sözleşme her iki tarafın önceden yazılı izni olmadan değiştirilemez. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olarak tutulması durumunda, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri geçerli kalacaktır ve herhangi bir hükmün geçersiz kılınması, orijinal belgeyi koruyarak bu tür geçersizliği gidermek için gereken en az derecede değiştirilmiş sayılır. İşbu Sözleşmenin her bir tarafı, bu Anlaşma’da ortaya çıkan tüm hususlarla ilgili olarak diğer tarafla ilişkili olarak bağımsız bir yüklenicidir. Buradaki hiçbir şey, taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim, dernek veya iş ilişkisi kurmayacak sayılmaz. Hiçbir işlem yapma veya buradaki hakların kullanılmasında herhangi bir gecikme, bu haklardan feragat etme niteliğinde değildir. Herhangi bir temerrüde veya ihlale ilişkin hiçbir feragat devam eden bir feragat veya başka bir ihlal veya temerrütten feragat sayılmaz.

  Bayi Programına gönderdiğinde ve başvurduğunda bu Sözleşmeyi bütünüyle okuduğunuzu ve tüm şart ve koşullara uymayı kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşmeye sınırlandırılmak istemiyorsanız, Bayi Programına başvuruda bulunmamanız gerekir. Bir kişi bir işletme adına bu Sözleşmeye erişiyorsa, bunu yaptığında, bu kişi bu tür işletmeyi bu Sözleşmeye bağlamak için yasal kapasiteye ve yetkiye sahip olduğunu gösterir.

  Bu Sözleşme en son 25 Mayıs'ta 2018 revize edildi.